gg705_2111.jpg

Üretim ve Kalite

GMP: İyi Üretim Uygulaması

Uluslararası bir standart olan GMP(Good Manifacturing Practices) İyi üretim uygulaması, Gıda sektöründeki sektöründeki kuruluşların asgari koşullarda aynı ürünü her zaman aynı kalitede üretebilmesini hedefler GMP standartları, bir gıda ürünün her zaman güvenilir olmasını sağlayacak olan, üretim sürecindeki uygulamalardır. Ürünün hammadde halinden tüketiciye ulaştığı son haline kadar olan tüm süreçlerde eksiksiz denetimi amaçlar. Üretim Sürecinde teknik kalitenin dışında tüm personellerin de bilinç düzeyinin yüksek olması gerekir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya çapında güvenli gıda üretim ağı kurmak için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. ISO 22000 standardı, gıda ürünlerinin üretim sürecinin her ayağını denetlemektedir. Hammaddeden üretim tesisine ve ekipmanlarına, üretim sırasında tesis ve personel hijyen koşullarından depolamaya ve tedarikçi seçimine kadar son tüketiciye ulaşacak olan ürünün kontrolleri ISO 22000 Güvenliği yönetimi ile kontrol altında tutulmaktadır.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 müşteri beklentisini tamamıyla karşılayıp müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik hazırlanmış uluslararası kalite standartları sistemidir. Ürünün ya da hizmetin uluslararası kabul görmüş kalite seviyesinde üretildiğini belgeleyen sertifikadır. ISO 9001 standartları her 5 yılda uygulayıcıların ihtiyaçları ve revizyonları da göz önüne alınarak ISO tarafından güncellenir ve yeniden yayınlanır. ISO 9001:2015 standart sisteminin 2015 yılında yayına alındığını gösterir.